Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION   
Gadijumi, kados RVS-master sastavi nepalidzes !   
www.rvs-master.eu Home Kontakt   RU   LV   DE   EN   PL

Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor Aprakstīšana
     Remonta un atjaunošanas sastāvs dzinējam. Dīzeļdegvielas dzinēju atjaunotājs veido metāla keramikas aizsargkārtu uz berzes virsmām. Aizsargkārtas biezums ir atkarīgs no berzējošas detaļu nodiluma pakāpes, t.i. detaļu lineārie izmēri atjaunojas līdz nominālajiem rādītājiem. Metāla keramiskais aizsargkārtai piemīt teicamas ekspluatācijas īpašības, kā rezultātā ievērojami samazinās nodiluma ātrums, tātad vairākas reizes palienās dzinēja motoresurss.

4 efekti:

 • degvielas ietaupīšana 5-15%
 • CO/HC samazinās par 50-70%
 • dzinēja jaudas palielināšana
 • kompresijas palielināšana cilindros
 • Instrukcija Apstrādes shēma
  PIRMĀ APSTRĀDE
  Pa stadijām
  1. Uzsildīt dzinēju līdz darba temperatūrai. Pudeles sastāvam jābūt istabas temperatūras siltam.
  Rūpīgi (20-30 sek.) sakratīt pudeles sastāvu līdz saņemat vienmērīgu masu.

  2. Ieliet visu pudeles saturu dzinēja.

  3. Dot iespēju dzinējam 15min. darboties tukšgaitā.
  Izslēgt mašīnu uz 1 min.

  4. Pirmās mašīnas ekspluatācijas stundas laikā izvairoties no lielam slodzēm uz dzinēju (dzinēja pievelšanas režīms) Tālāk ekspluatēt dzinēju parastā darba režīma.

  Otra apstrāde
  Veikt pēc 400- 500 km (vai pēc 8-10 motorstundām):

  UZMANĪBU! Ja pēc apstrādes samazinājās spiediens eļļas sistēmā, tad ir nepieciešams nomainīt filtru.
  Ja pirmā apstrāde tika veikta ar veco eļļu, tad jānomaina eļļu un eļļas filtru. Otro apstrādi veikt analoģiski pirmajai.

     

  Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION
     Tr3, Tr5, Atr7 | FOR AUTOMATIC TRANSMISSION
     Ps2 | POWER STEERING
     Dp3 | DIESEL INJECTION PUMP
     2T | 2 STROKE ENGINE
     Mf5 | MOTOR FLUSH
     CHAIN SAW
     GUN
     INJECTOR CLEANER
     SPRAY