Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION   
Gadijumi, kados RVS-master sastavi nepalidzes !   
www.rvs-master.eu Home Kontakt   RU   LV   DE   EN   PL

Mf5 Aprakstīšana


     Attīrīšanas sastāvs RVS MASTER "MOTOR FLUSH" iekšdedzes dzīnējiem nesatur ķīmisko šķīdinātāju, nav kaitīgs blīvslēgam un starplikām, pielējas dzinēja karterep. Viena paka domāta dzīnējiem ar kartereļļas apjomu līdz pieciem litriem.

     Attīrīšanas sastāvu rekomendējams pielietot pirms: 50-500km ieplānotas eļļas maiņas dzīnējā. Tas nozīme, ka RVS MASTER "MOTOR FLUSH" izmantošanas laikā, dzīnēju var ekspluatēt normālā kustības režīmā.

     RVS attīrīšanas sastāvus nedrīkst izmantot epi, kura satur aktīvas teflona piedevas, jo efekts no RVS strauji samazināsies.

     Pēc eps maiņas dzīnēju rekomendējam apstrādāt ar attiecīgas klasifikācijas RVS MASTER ENGINE TREATMENT produkciju.
Instrukcija Apstrādes shēma
UZMANĪBU!

APSTRĀDE pa stadijām

1. Sakratīt pudeles sastāvu līdz iegūstat homogēnu masu.(20-30 sek.)

2. Iieliet sastāvu dzinēja eļļas sistēmā.Pēc apstrādes motoram jāstrādā 1 stundu (vai 50 km) - minimums.

3. Nobraukt standarta braukšanas apstākļos līdz 500 km nemainot eļļu.

4. Nomainīt eļļu dzinējā. Nomainīt eļļas filtru.
   

Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION
   Tr3, Tr5, Atr7 | FOR AUTOMATIC TRANSMISSION
   Ps2 | POWER STEERING
   Dp3 | DIESEL INJECTION PUMP
   2T | 2 STROKE ENGINE
   Mf5 | MOTOR FLUSH
   CHAIN SAW
   GUN
   INJECTOR CLEANER
   SPRAY