Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION   
< Gadijumi, kados RVS-master sastavi nepalidzes !   
www.rvs-master.eu Home Forum Kontakt   RU   LV   DE   EN   PL

Gadījumi, kādos RVS-master sastāvi nepalīdzēs !
    1. Ja dzinēja kompresijas un eļļas gredzeniem ir kritisks nodilums.
  
    2. Ja eļļas gredzeni ir iesprūduši virzuļa rievās.
  
    3. Ja no nodiluma vai pārkaršanas ir mainījušās spraugas un detaļu ģeometriskie izmēri un ir notikušas izmaiņas simetrijas mezglos.
  
4. Ja kompresijas un eļļas gredzenu spraugas ir piesārņotas ar smiltīm un putekļiem gaisa.   
  
5. Ja ir piesārņojums, korozija un nepieļaujams detaļu nodilums, kad berzes pārī ir radušās spraugas starp detaļām.
  
6. Ja ir aizsērējis eļļas filtrs ar piededžiem, dilšanas un eļļas destrukcijas produktiem un nespēj laist cauri smalki dispersētas daļiņas (līdz 10 mikroniem)
     
7. Ja pirms apstrādes dzinējs ir bijis pārkarsis.
     
8. Ja no nodiluma vai pārkaršanas ir mainījušās spraugas un detaļu ģeometriskie izmēri un ir notikušas izmaiņas simetrijas mezglos.
  
9. Ja ir detaļu lūzumi un nodrupumi.
10. Ja eļļas sūknis un eļļas kanāli ir piesārņoti un nenodrošina normālu.
  
11. Ja tiek pielietots neatbilstošas kategorijas produkts
12. Ja pēc RVS-sastāva pielietošanas mehānisms ilgstoši netiek lietots.
  
13. Ja tiek izmantota nekvalitatīva degviela, ja piemaisījumi tajā pārsniedz pieļaujamās normas.
  
14. Ja netiek izpildīti par RVS-sastāvu pielietošanas priekšraksti un netiek ievērotas ražotāja rekomendācijas.   Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION
   Tr3, Tr5, Atr7 | FOR AUTOMATIC TRANSMISSION
   Ps2 | POWER STEERING
   Dp3 | DIESEL INJECTION PUMP
   2T | 2 STROKE ENGINE
   MOTOR FUSH
   Chain Saw
   GUN
   INJECTOR CLEANER
   SPRAY