Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION   
Gadijumi, kados RVS-master sastavi nepalidzes !   
www.rvs-master.eu Home Kontakt   RU   LV   DE   EN   PL

GUN Aprakstīšana


     Kaujas un medību ieročiem piemīt «netikums» dilt, kad ar tiem šauj, un rūsūt, kad nešauj. Stobrā uzkrā-jas piededži, uz iekšējās virsmas rodas skrambas un veidojas rūsas plankumi, nodilst aļzslēgs un šaušanas mehānisms. Lai gan medību ieroči nenolietojas tik ātri kā kaujas šautenes, arī tiem profilakse nekaitēs. Bet vispār RVS MASTER spēj pagarināt mūžu un uzlabot ballistiskās īpašības jebkuram šaujamierocim.
     Teorētiski metālkeramikas aizsargkārta, ko RVS veido uz darba virsmām, atjauno jebkurus berzes pārus, īpaši jau pār stobrs-šāviņš, ja vien nodilums nepārsniedz kritisko 50% atzīmi. Tādējādi tiek optimizēti tādi rādītāji kā trāpījumu blīvums, lodes lidojuma tālums un trajektorija, ieroča caursišanas spēja, šaušanas mehānisma darbības laidenums un precizitāte (nav atsitiena) un, beidzot, slobra nolurība pret pārkāršanu un mehāniskiem bojājumiem.
Instrukcija Apstrādes shēma
UZMANĪBU!

Apstrāde pa etapiem:

1. Rūpīgi iztīrīt stobra kanālu ar standarta veidu.

2. Izmazgāt un attaukot darbības virsmu no tīrīšanas produktiem.

3. Sapurināt pudeli (3-5 min) un pēc tām ar aerosolu izsmidzināt plānu slāni RVS sastāva uz stobra virsmas.

4. Sagatavot 6-10gab. standarta lodes ( šāviņš ). Uz kontaktējošo lodes daļu izsmidzināt RVS sastāvu tāpat, kā 3.punktā

5. Izšaut dažus atsevišķus šāvienus ar lodēm ,kuras ir apstrādātas ar RVS sastāvu

6. Pēc tam atkārtot 5.punktu ar lodēm ,kuras nav apstrādātas ar RVS sastāvu. Visā šaušanaslaikā ir jāvēro stobra virsmas stāvoklis. Ja tā ļoti nosmērēsies ,tad ir ieteicams notīrīt to no piededžiem.

7. Veikt dažus kontrolšāvienus un veikt kontrolējamo radītāju nomērīšanu.

Ja rezultāts ir neapmierinošs (nolietojuma dēļ), tad ieroci jāapstrādā vēlreiz . UZMANĪBU:
Apstrādājot automātisko ieroci šāvienu skaitu punktos 5.,6. jāpalielina divās reizēs.
   

Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION
   Tr3, Tr5, Atr7 | FOR AUTOMATIC TRANSMISSION
   Ps2 | POWER STEERING
   Dp3 | DIESEL INJECTION PUMP
   2T | 2 STROKE ENGINE
   Mf5 | MOTOR FLUSH
   CHAIN SAW
   GUN
   INJECTOR CLEANER
   SPRAY