Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Ga3,Ga4,Ga6 | FOR GASOLINE   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Di4, Di6, Di12, Di25, Di35, Tractor | FOR DIESEL   
Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION   
www.rvs-master.com Home Kontakt   RU   LV   DE   EN   PL

Chain saw Opis
     Specjaliści opracowali system do obróbki silników i łańcuchów pił motorowych. RYS Chain Saw Treatment to produkt 2 w 1. Stosuje się go do obróbki silników dwusuwowych o pojemności do 65 cm3, jak też do regeneracji zębów i ogniw łańcucha. Dzięki obróbce łańcucha o 2 razy wzrasta moc płaszczyzny tnącej, niweluje luzy i zwiększa efektywność przy mniejszym nakładzie pracy.
     Preparat RYS wprowadzony do silnika wraz z paliwem regeneruje zużyte powierzchnie trące cylindrów, podnosi ich właściwości i przedłuża żywotność całego układu. Do obróbki silnika potrzebna jest A zawartości opakowania.
     Drugą połowę preparatu przeznacza się na regenerację łańcucha. Preparat należy zmieszać ze smarem i wlać do zbiornika smarowania łańcucha. 15 min. po obróbce należy sprawdzić stopień naprężenia łańcucha i w razie potrzeby poluzować go.
     Jak więc widzimy jedno opakowanie preparatu może służyć do regeneracji silnika i łańcucha.
Instrukcja Wykres przetwarzania
OBRÓBKA:

1. Butelkę z preparatem silnie wstrząsać przez ok. 20-30 sęk. do uzyskania jednorodnej mieszanki. Na dnie nie powinno zostać żadnych osadów. Opakowanie zawiera 90 ml mieszanki specjalnego syntetycznego oleju i składnika RYS MASTER.

2. Połowę zawartości opakowania rozprowadzić w 5 litrach przygotowanej wcześniej mieszanki paliwowej (benzyna + olej silnikowy).

3. Mieszankę, zawierającą zestaw RYS MASTER, wlać do baku i pozwolić silnikowi pracować na biegu jałowym ok. 15- 20 min.

4. Użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem (zaleca się pracować nieprzerwanie nie mniej niż l godzinę).

Obróbka jednego łańcucha:

     Połowę zawartości opakowania RYS MASTER rozprowadzić w l l oleju, używanego do smarowania łańcucha. Mieszankę zużyć zgodnie z instrukcją obróbki piły, do pełnego wyczerpania oleju. Takim samym sposobem regeneruje się łańcuchy pił elektrycznych.

UWAGA! 15 min. po obróbce należy sprawdzić stopień naprężenia łańcucha i w razie potrzeby poluzować go.   Tr3, Tr5, Atr7 | FOR TRANSMISSION
   Tr3, Tr5, Atr7 | FOR AUTOMATIC TRANSMISSION
   Ps2 | POWER STEERING
   Dp3 | DIESEL INJECTION PUMP
   2T | 2 STROKE ENGINE
   MOTOR FUSH
   Chain Saw
   GUN
   INJECTOR CLEANER
   SPRAY